Apply for this job now

Onderzoeker non-food consumentenproducten

Location
Utrecht
Job Type
Permanent
Posted
22 Sep 2022
Productveiligheid: daar wil jij jouw wetenschappelijke expertise graag voor inzetten. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werk je in Utrecht voor bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO). Hier breng jij als senior adviseur jouw wetenschappelijke kennis in op het gebied van productveiligheid.

Het domein productveiligheid is zeer breed en divers: hieronder vallen zowel speelgoed, cosmetica als ladders en trappen maar ook CV-ketels. Binnen dit domein is zowel de fysische, chemische als microbiologische veiligheid van belang. Daarnaast speelt ook het gedrag van consumenten een belangrijke rol.

Producten komen via verschillende kanalen bij de Nederlandse consument terecht. Voor het toezicht daarop van de NVWA is risicogerichte prioritering nodig. We kunnen niet alles en iedere doelgroep heeft een andere aanpak nodig. Voor het maken van risicogerichte keuzes en het inzetten van effectieve instrumenten is inzicht in de markt nodig. Als een risicovol product bijvoorbeeld in grote mate via Aziatische webshops wordt gekocht vergt dit een andere aanpak dan wanneer dit via fysieke winkels van een formulebedrijf wordt gekocht. Dit inzicht in de markt willen we verder gaan ontwikkelen. De NVWA wil daarom een marktmonitor inrichten: een overzicht van productstromen in aantallen en toename of afname, handelskanalen en type marktspelers. Deze marktmonitor moet vervolgens worden gekoppeld aan informatie over risicovolle producten en een trend monitor, zodat snel en slagvaardig een effectieve aanpak kan worden ontwikkeld.
Als senior adviseur productveiligheid kom je te werken binnen de directie Strategie, op de afdeling Risicobeoordeling van BuRO. Je werkt in een multidisciplinair team van biologen, chemici, microbiologen, dierwetenschappers, dierenartsen en data scientists. Dit team draagt bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

Risico's binnen productveiligheid zijn er van groot tot klein, waarbij je voor je advies op zoek gaat naar dat ene puzzelstukje of een hele mozaïek waarmee je de meeste impact hebt op de weg naar een gewaarborgde productveiligheid. Elke dag werken we als team aan het verbeteren van de productveiligheid in Nederland door de risico's van producten in kaart te brengen om hiermee het risicogericht toezicht te ondersteunen.

Wat ga je doen?
In je rol als senior adviseur productveiligheid, krijg je de ruimte om je wetenschappelijke onafhankelijkheid en creativiteit in te zetten, samen te werken met betrokken en deskundige collega's binnen en buiten BuRO, en inhoudelijk interessant werk te leveren in een goede en collegiale werksfeer.

Voor het ontwikkelen van de marktmonitor wordt een team van mensen samengesteld: projectleider, data scientists en inhoudelijke experts. Jouw rol binnen dit team is om informatie over de risico's van producten aan te leveren voor deze monitor. Je voert binnen het domein productveiligheid wetenschappelijke risicobeoordelingen uit en daarover adviseer je. Je signaleert relevante knelpunten en beoordeelt risico's in Nederland (en Europa) en je ondersteunt de advisering daarover aan de divisies van de NVWA en de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Je onderhoudt een (inter-)nationaal deskundigennetwerk en bouwt dit uit. Je bent verantwoordelijk voor uitbesteden van onderzoek en de begeleiding hiervan.

Je bent goed in het analyseren en beoordelen van risico's op strategisch niveau en weet de uitkomsten daarvan zowel mondeling als schriftelijk helder in een advies te verwoorden. Je bent goed in staat risico's ten opzichte van elkaar te wegen.

Samenvattend betekent het dat je in deze functie samen met collega's op hoog wetenschappelijk niveau risicobeoordelingen uit kunt voeren in een complex speelveld van diverse productieketens en stakeholders.

Functie-eisen

Je hebt relevante praktijkkennis van productveiligheid en van de maatschappelijke en politieke omgeving waarin producenten ondernemen. Daarom kun je de juiste prioriteiten stellen voor het risicogericht toezicht. Primair staat dat je op hoog wetenschappelijk niveau risicobeoordelingen uit kunt voeren. Je hebt een academische werkniveau en aantoonbare wetenschappelijke ervaring met het uitvoeren en begeleiden van onderzoeksprojecten. Je hebt kennis van methodieken van risicobeoordeling en ervaring in diverse disciplines van productveiligheid (zowel chemisch als fysisch).

Je bent goed in het analyseren en beoordelen van risico's op strategisch niveau en weet de uitkomsten daarvan zowel mondeling als schriftelijk helder in een advies te verwoorden. Je ervaring en gespecialiseerde kennis helpen je daarbij. Contacten leggen en onderhouden met een internationaal netwerk van multidisciplinaire deskundigen gaat je eenvoudig af. Daarom kun je de juiste prioriteiten stellen voor het risicogericht toezicht. Verder beschik je over specifieke kennis van de relevante toezichtdomeinen van de NVWA. Je kunt omgaan met politiek-bestuurlijke gevoelige dossiers.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

Academisch denk- en werkniveau, bij voorkeur gepromoveerd in een ontwerp- en/of technische richting, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde, elektrotechniek of natuurkunde.
Praktijkkennis van de productie en marketing van consumentenproducten.
Ervaring met en kennis van diverse disciplines van de productveiligheid.
Ervaring met data analyse en/of data science is een pré.
Je hebt een internationaal aansprekende publicatielijst.
Kennis van de Nederlandse -en Engelse taal in woord en geschrift.
Onderhoudt goede (in)formele contacten met alle relevante partijen.

Competenties:

Analyseren
Creativiteit
Netwerkvaardigheid
Plannen en organiseren
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau schaal 12
Maandsalaris Min €4.092 - Max. €6.045 (bruto)
Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Minimaal aantal uren per week 32
Maximaal aantal uren per week 36
Overige arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega's.
Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
Regelmatig leuke activiteiten met je collega's, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Bijzonderheden
De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.
Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is ingebed binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO voert wetenschappelijk onderbouwde risicobeoordelingen uit c.q. laat die uitvoeren door één van de kennisinstellingen..... click apply for full job details
Apply for this job now

Details